Pełne wsparcie w zakresie pozyskania funduszy

Nasi specjaliści zgłoszą Twoją instalację do elektrowni, pomogą w uzyskaniu dofinansowań .

Szybka i sprawna realizacja instalacji

Korzystamy wyłącznie z własnych ekip montażowych. Dzięki temu realizacja Twojej instalacji przebiegnie w błyskawicznym tempie

Korzystne finansowanie

Gwarantujemy bardzo korzystne warunki finansowania.

Nasze realizacje

Fotowoltaika dla Rolnika

Instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstwa rolnego to gwarancja obniżenia rachunków do minimum. Od dziś nie tylko możesz przestać martwić się podwyżkami cen prądu, ale przede wszystkim czerpać energię w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
 

AgroEnergia 

Program AgroEnergia skierowany jest do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, która jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:

  • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
  • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp
  • małe elektrownie wodne do 5 MWe
  • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
  • kolektory słoneczne
  • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
  • pompy ciepła
  • towarzyszące magazyny energii

 

Przy czym dla każdej z instalacji przewidziany jest maksymalny jednostkowy koszt inwestycji brutto.

Można ubiegać się także o  dofinansowanie do realizacji inwestycji z zakresu zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, czyli technologii służących do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji. Warunkiem jest wykorzystanie min. 80% powstałych paliw/substratów we własnym źródle.